COLLECTIEF DUURZAME DAKEN

LEES HIER OVER HET ONTSTAAN VAN COLLECTIEF DUURZAME DAKEN

Wij zijn een groep bedrijven uit de regio Eindhoven die met twee voeten in de klei staan als het gaat om duurzame daken. Wij ontwerpen ze, bouwen ze en onderhouden ze. Waterbuffering, warmte uit daken, zonne-energie of prachtig aangelegde daktuinen. Er is zoveel mogelijk voor wat wij noemen “de verloren gevel” aan uw gebouw!

We zijn gedreven en werken graag samen om met nieuwe en vaak innovatieve oplossingen te komen op de steeds prangendere vraag hoe om te gaan met hittestress, wateroverlast en energie in de bebouwde omgeving. We werken veel voor groot zakelijke opdrachtgevers in de breedste zin van het woord. Voor particulieren hebben we advies en verwijzen we vaak door naar partners in de regio. Stel ons dus ook gewoon uw particuliere vraag!

Lees eens wat ons persoonlijke verhaal is en schroom niet om vrijblijvend contact op te nemen met een vraag over duurzame daken en wat ze voor u kunnen betekenen.

Kijk ook eens door onze ruime portfolio om inspiratie op te doen. Het zijn allemaal ECHTE gerealiseerde projecten. U kunt ze zien en aanraken. En we hebben zelfs bij partner ZND een dak tuin waar u kunt zien wat er allemaal te koop is. Kortom: Welkom bij het collectief Duurzame zaken en hopelijk spreken we elkaar snel!

Projecten en Inspiratie

Wilt u weten wat er mogelijk is en inspiratie opdoen voor uw locatie? Kijk eens in de verschillende projecten hieronder die we al gerealiseerd hebben! Vragen? Neem gerust eens contact op!

ACTUALITEIT EN INSPIRATIE

Over ons, wie we we zijn en wat ons bezig houdt

Financiële prikkels voor klimaatadaptatie op privaat terrein

Het klimaat verandert en dat vraagt om een andere inrichting va n onze leefomgeving. Een breed samenwerkingsverband bestaande uit Rijk, decentrale overheden, koepelorganisaties en kennisorganisaties agendeert financiële prikkels voor klimaatadaptatie bij particuliere gebouwen en tuinen. Wij nodigen u uit om samen te werken aan financiële prikkels zoals het vergroenen van...

Van Helmond architecten

Van Helmond architecten. Een architect is een teamspeler die in een ontwerp-en bouwproces vormgeving en techniek in brengt binnen de randvoorwaarden van financiën en procedures. In een open traject wordt daarbij de wens van de gebruiker vertaald. Zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent dat duurzaamheid in de meest brede zin van het...

DOELSTELLING

We hebben een simpele doelstelling:
Iedereen die zich meldt helpen met inspirerende en praktijkgerichte voorstellen, met een helder kostenplaatje en de projectgebonden en maatschappelijke opbrengsten.

Het gaat om daken (plat en hellend), en wellicht ook gevels Voorbeelden zijn (vaak in combinatie met elkaar):

  • Vegetatiedaken (sedum, gras, bloemen, struiken, bomen, dakterrassen….);
  • Zonnepanelen in vele soorten en uitvoeringen;
  • Zonneboilers;
  • Energiedaksystemen (geïntegreerd systeem onder de dakbedekking om warm water en elektra te oogsten);
  • Opvang en gebruik van regenwater;
  • Groene gevels;
  • Gevelsystemen voor de opwekking van zonnestroom;
  • Vergroening van dakterrassen en balkons;

We geven graag advies dat uit kan monden in een concrete offerte zodat u direct weet waar u aan toe bent als u een wens of ambitie heeft. We richten ons op de wat grotere projecten: winkelcentra, bedrijfslocaties, culturele gebouwen, appartementengebouwen (zowel huur en vereniging van eigenaren). De subsidiemogelijkheden en de fiscale voordelen leggen we graag uit net zoals het te verwachten onderhoud en de levensduur.

We zijn ook pro-actief en zoeken de plekken op waar we kunnen helpen met verduurzaming of met het geven van voorlichting over de verduurzaming van daken en gevels.

We acteren ook op een hoger schaalniveau naar overheden en de toeleveringsindustrie.

Uiteindelijk doen we dit omdat we naast het uitoefenen van ons vak uiterst gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren aan de klimaatgerelateerde problematiek. Iets dat ook in Eindhoven, net als in de rest van Nederland, steeds hoger op de agenda staat.

De komende tijd zullen diverse leden van het collectief zichzelf introduceren op deze site. We beginnen met de inspirerende architect Harrie van Helmond, voorloper op het gebied van toepassing van duurzame daken.

OVER ONS

“Hieronder lees je wie we zijn, wat ons drijft en waarom we met duurzame daken bezig zijn! “

Neem contact met ons op

Groen- en WaterdakenEnergiedakenLeefdaken

LEDEN VAN HET COLLECTIEF

ONDERSTAAND ZIET U DE LEDEN VAN ONS COLLECTIEF, VIA HUN LOGO KOMT U OOK OP DE WEBSITE