Zigzagsolar

Zigzagsolar is de volgende generatie energieke architectonische gevel - met alle voordelen van zowel een PV-systeem én een architectonische gevel. Genereer energie met een toekomstbestendig en estethisch verantwoord ontwerp met maximale mogelijkheden voor architecten.Het ZigZagSolar team heeft de expertise voor het in kaart brengen van de te verwachten energieopbrengst. Ondersteund...

Eigenenergie.net

Eigenenergie.net heeft als doel bedrijven, woningcorporaties en particulieren zo veel en zo snel mogelijk energieneutraal te laten functioneren. Hiertoe kopen ze wereldwijd de beste producten in, ontwikkelen in partnerschap innovatieve producten en installeren we hoogwaardige systemen die geschikt zijn om over een lange periode energie op te wekken. Eigenenergie.net gelooft...

Financiële prikkels voor klimaatadaptatie op privaat terrein

Het klimaat verandert en dat vraagt om een andere inrichting va n onze leefomgeving. Een breed samenwerkingsverband bestaande uit Rijk, decentrale overheden, koepelorganisaties en kennisorganisaties agendeert financiële prikkels voor klimaatadaptatie bij particuliere gebouwen en tuinen. Wij nodigen u uit om samen te werken aan financiële prikkels zoals het vergroenen van...

ZND

Met 350 miljoen vierkante meter plat dak in Nederland hebben we de ideale ruimte om onze duurzaamheidsdoelstellingen invulling te geven. ZND Nedicom is al ruim 65 jaar actief op het gebied van daken en gevels en heeft zich door de jaren heen ontwikkeld als de specialist voor het ontwikkelen van...

DuPré

Wij zijn een enthousiast en professioneel hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijf met 60 FTE. Met meer dan 75 jaar ervaring in het groen verstaan wij ons vak en kenmerkt ons werk zich door persoonlijk contact en de hoge mate van kwaliteit en flexibiliteit! Eén van onze disciplines is ons specialisme in het...

SolarTech – Energiedak

SolarTech is een uiterst innovatieve onderneming op het gebied van energiewinning op platte en hellende daken. De basis vormt steeds de oogst van thermische energie (warmte en koude) met een zelf ontwikkeld en gepatenteerd systeem, het Energiedak. Varianten hierop zijn de combinatie naar PVT-systemen. Hiervan heeft SolarTech drie varianten ontwikkeld:...

Bygg Architecture

Bygg Architecture is een architectenbureau gevestigd opStrijp-S, actief op het niveau van het gebouw en de stad. Mijn naam is Tim Kouthoofd en ik ben mede oprichter en projectmanager bij het bureau. Voor ons speelt duurzaamheid, circulaire economie enklimaatadaptatie een grote rol in ons werk. In onze projecten draait het uiteindelijk altijd om...

Van Helmond architecten

Van Helmond architecten. Een architect is een teamspeler die in een ontwerp-en bouwproces vormgeving en techniek in brengt binnen de randvoorwaarden van financiën en procedures. In een open traject wordt daarbij de wens van de gebruiker vertaald. Zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent dat duurzaamheid in de meest brede zin van het...

Doelstelling

We hebben een simpele doelstelling: Iedereen die zich meldt helpen met inspirerende en praktijkgerichte voorstellen, met een helder kostenplaatje en de projectgebonden en maatschappelijke opbrengsten. Vegetatiedaken (sedum, gras, bloemen, struiken, bomen, dakterrassen….); Zonnepanelen in vele soorten en uitvoeringen; Zonneboilers; Energiedaksystemen (geïntegreerd systeem onder de dakbedekking om warm water en elektra...