Financiële prikkels voor klimaatadaptatie op privaat terrein

Het klimaat verandert en dat vraagt om een andere inrichting va n onze leefomgeving. Een breed samenwerkingsverband bestaande uit Rijk, decentrale overheden, koepelorganisaties en kennisorganisaties agendeert financiële prikkels voor klimaatadaptatie bij particuliere gebouwen en tuinen. Wij nodigen u uit om samen te werken aan financiële prikkels zoals het vergroenen van belastingen. Bekijk hier de pamflet […]

Read More

Van Helmond architecten

Van Helmond architecten. Een architect is een teamspeler die in een ontwerp-en bouwproces vormgeving en techniek in brengt binnen de randvoorwaarden van financiën en procedures. In een open traject wordt daarbij de wens van de gebruiker vertaald. Zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent dat duurzaamheid in de meest brede zin van het woord het leidend motief is. […]

Read More

Doelstelling

We hebben een simpele doelstelling: Iedereen die zich meldt helpen met inspirerende en praktijkgerichte voorstellen, met een helder kostenplaatje en de projectgebonden en maatschappelijke opbrengsten. Vegetatiedaken (sedum, gras, bloemen, struiken, bomen, dakterrassen….); Zonnepanelen in vele soorten en uitvoeringen; Zonneboilers; Energiedaksystemen (geïntegreerd systeem onder de dakbedekking om warm water en elektra te oogsten); Opvang en gebruik […]

Read More