Duurzame daken in bedrijfsleven

Groen-/waterdaken
Duurzame daken in bedrijfsleven

Ook het bedrijfsleven aan de gang met duurzame daken.

Eind 2017 is het Collectief Duurzame Daken uit de startblokken gevlogen. Naast de aandacht voor particuliere daken zal er vanaf 2018 ook veel aandacht komen voor de daken van bedrijven. Dankzij de motie van GroenLinks heeft de gemeente Eindhoven in 2016 een “Collectief Duurzame Daken” opgericht. Het Collectief streeft naar een stad vol duurzame daken, waarbij de kwaliteit van de leefomgeving toeneemt. De daken bieden een prachtig uitzicht, zijn ideale locaties voor moestuinen en geschikt als recreatief dak. Daarnaast kunnen de daken gebruikt worden om zonne-energie op te wekken, waarmee een forse bijdrage geleverd wordt aan het behalen van de energiedoelstellingen.

Het afgelopen jaar is het Collectief aan de slag gegaan om te kijken of ze concrete pilots konden realiseren in de stad. De focus lag op het creëren van naamsbekendheid en het verzamelen van potentiële projecten. Op basis van een scan en het Congresfestival040 hebben ze kansen en mogelijke locaties voor duurzame daken opgehaald uit de stad.

Tussentijdse resultaten. Een mooi resultaat is een gezamenlijk advies dat het Collectief Duurzame Daken heeft gegeven aan een vereniging van eigenaren (VVE). Samen met deze particulieren is nagedacht over de ambitie om hun gebouwen te verduurzamen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een offerte voor een gecombineerd groen en energie dak, dat in de toekomst opgewaardeerd kan worden naar een daktuin. De gemeente heeft subsidie toegekend ("Stimulering afkoppelen hemelwaterafvoer") voor de realisatie. De VVE was enthousiast over de bijdrage die het Collectief heeft geleverd. Daarnaast is de samenwerking tussen Woonbedrijf en de gemeente Eindhoven op dit onderwerp geïntensiveerd. Samen is gekeken naar de werkprocessen en kansen om duurzame daken te realiseren bij nieuwbouw en renovatie. Woonbedrijf heeft bijvoorbeeld in de wijk Geestenberg een aantal groene voorbeelddaken gerealiseerd op garageboxen en nodigt de bewoners uit om ook de bergingsdaken te vergroenen.