Voor particulieren

Home
Particulieren

Energieadvies particulieren

Het Collectief Duurzame Daken richt zich vooralsnog op professionele opdrachtgevers in o.a. de sociale woonsector, zorg, onderwijs, maatschappelijk vastgoed en projectontwikkelaars. Onze projecten hebben een zodanige omvang dat onze oplossingen een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de opgave waar de klimaatverandering ons voor stelt.

Particuliere woningen lenen zich op dit moment niet voor onze aanpak. Daaraan liggen economische en praktische bezwaren ten grondslag. Dat neemt niet weg dat we de woningmarkt uitermate serieus nemen en daar op termijn ook een oplossing voor willen bieden. Tot dat moment hebben wij met meerdere organisaties afspraken gemaakt zodat we de particuliere woningeigenaar in de juiste richting kunnen doorverwijzen:

Energiehuis Slim Wonen

Het EnergieHuis staat voor dienstverlening aan woningeigenaren, huurders en klein MKB. U kunt eenvoudig Slim starten op de website met 8 handige testjes waarmee valt te berekenen hoeveel energie u kunt besparen. Van daaruit staat een breed palet aan hulpmiddelen beschikbaar om Slim verder te gaan. Gestut door verhalen van mensen die bezig zijn met energiebesparing en duurzame energie. De voorlichting is gratis; het EnergieHuis is een onafhankelijk stichting van, voor en door bewoners.

Bezoek de website:

Energiehuis Slim Wonen
KempenEnergie

KempenEnergie zet zich in voor energiebesparing en het opwekken van duurzame, niet-fossiele energie in de vijf Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden). 

Bezoek de website:

KempenEnergie
040 Energie

Samen verduurzamen: 040 Energie biedt onafhankelijke informatie, advies en hulp.

040Energie is een Eindhovense vereniging zonder winstoogmerk waarbij vrijwilligers hun straat-, buurt- en stadsgenoten helpen om energie te besparen en zelf lokaal duurzame energie op te wekken op een betaalbare manier. 040 Energie staat voor u klaar met een loket voor een scan, een stappenplan, bespaaracties informatiebijeenkomsten en advies op een zeer breed niveau.

Bezoek de website:

040 Energie
Morgen Groene Energie

Morgen Groene Energie is een coöperatie die energie in eigen omgeving wil opwekken uit schone, onuitputtelijke bronnen. We zijn niet uit op winst en al onze leden beslissen mee. We wekken samen groene energie op met collectieve installaties zoals zonneparken bij ons in de buurt. We houden erg van vernieuwing. Ook morgen willen we een leefbare omgeving voor iedereen.

Bezoek de website:

Morgen Groene Energie
Best Duurzaam

Vanuit vereniging Best Duurzaam werken inwoners van Best samen aan het concreet maken van duurzaamheid: energie opwekken, duurzaam autorijden, een groene leefomgeving, educatieve projecten of duurzaam voedsel.

Bezoek de website:

Best Duurzaam