Biesbosch Museumeiland - ZND NEDICOM

Het bestaande museumgebouw is uitgebreid met 1.000 m2. Op de begane grond van het gebouw is hierdoor ruimte ontstaan voor een goede ontvangst van bezoekers, met een horecavoorziening, een bezoekerscentrum en een servicepunt van het VVV Altena.

Daarnaast is de kantoorruimte op de eerste verdieping uitgebreid, zodat Staatsbosbeheer en het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch ook kantoor kunnen houden in het museumgebouw. De synergie tussen deze organisaties en het museum biedt tal van mogelijkheden om het Biesbosch Museumeiland als fysieke en mentale poort van de Biesbosch op interessante wijze te programmeren.

Wat betreft het dak is de facetstructuur van de zeshoeken gebruikt en uitvergroot. Aan de buitenzijde van het gebouw is met behulp van gestapelde XPS-platen een aarden wal aangelegd en de daken hebben een grasdak gekregen. Daardoor krijgt het museum uiterlijk iets weg van de bestaande forten in het gebied.

Het dak van het vernieuwde museum is volledig bedekt met ca. 3500 m2 grasdak, waardoor het museum opgenomen wordt in het rivierenlandschap.

DATACENTER RABOBANK BOXTEL

Op bedrijventerrein Vorst in Boxtel heeft de Rabobank een nieuw kantoor en datacentrum gerealiseerd. Mede om het groene karakter van de bank te benadrukken is door ZND NEDICOM over het gehele pand een groen hellend dak toegepast, dat aan de achterzijde in het maaiveld overloopt.

Het dak is voorzien van een gegoten onderlaag met Foamglas isolatie met daar bovenop een EPDM dakbedekking. ZND NEDICOM heeft ook diverse gevels voor haar rekening genomen, waardoor een volledig duurzame buitenschil is gerealiseerd. 

VOORDELEN VAN GROENE DAKEN

Slim ingerichte groene daken hebben veel voordelen. We noemen ze multifunctionele daken. Ze zorgen voor winst voor waterschappen, gemeenten, gebouweigenaren, gebruikers, buren, verzekeraars en hypotheekverstrekkers. Over het samen stapelen van winst op het dak gaat de Green Deal Groene Daken. We zetten de dakprestaties op een rij.

Bekijk hier het gehele document.

Voordelen groene daken;

https://www.sempergreen.com/nl/oplossingen/groene-daken/voordelen-groendak

Voordelen groene gevels;

https://www.sempergreen.com/nl/oplossingen/groene-gevel/voordelen-groene-gevel

 

OOK BEDRIJFSLEVEN AAN DE GANG MET DUURZAME DAKEN

Eind 2017 is het Collectief Duurzame Daken uit de startblokken gevlogen. Naast aandacht voor particuliere daken zal er vanaf 2018 ook veel aandacht komen voor de daken van bedrijven. Dankzij de motie van GroenLinks heeft de gemeente Eindhoven in 2016 een ‘Collectief Duurzame Daken’ opgericht. Het Collectief streeft naar een stad vol duurzame daken, waarbij de kwaliteit van de leefomgeving toeneemt. De daken bieden een prachtig uitzicht, zijn ideale locaties voor moestuinen en geschikt als recreatief dak. Daarnaast kunnen de daken gebruikt worden om zonne-energie op te wekken, waarmee een forse bijdrage geleverd wordt aan het behalen van de energiedoelstellingen.

Het afgelopen jaar is het Collectief aan de slag gegaan om te kijken of ze concrete pilots konden realiseren in de stad. De focus lag op het creëren van naamsbekendheid en het verzamelen van potentiële projecten. Op basis van een scan en het Congrestival040 hebben ze kansen en mogelijke locaties voor duurzame daken opgehaald uit de stad.

Tussentijdse resultaten. Een mooi resultaat is een gezamenlijk advies dat het Collectief Duurzame Daken heeft gegeven aan een vereniging van eigenaren (VVE). Samen met deze particulieren is nagedacht over de ambitie om hun gebouwen te verduurzamen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een offerte voor een gecombineerd groen en energie dak, dat in de toekomst opgewaardeerd kan worden naar een daktuin. De gemeente heeft subsidie toegekend (‘stimulering afkoppelen hemelwaterafvoer’) voor de realisatie. De VVE was enthousiast over de bijdrage die het Collectief heeft geleverd. Daarnaast is de samenwerking tussen Woonbedrijf en de gemeente Eindhoven op dit onderwerp geïntensiveerd. Samen is gekeken naar de werkprocessen en kansen om duurzame daken te realiseren bij nieuwbouw en renovatie. Woonbedrijf heeft bijvoorbeeld in de wijk Geestenberg een aantal groene voorbeelddaken gerealiseerd op garageboxen en nodigt de bewoners uit om ook de bergingsdaken te vergroenen.

Eind 2017 is het Collectief Duurzame Daken uit de startblokken gevlogen. Naast aandacht voor particuliere daken zal er vanaf 2018 ook veel aandacht komen voor de daken van bedrijven. Dankzij de motie van GroenLinks heeft de gemeente Eindhoven in 2016 een ‘Collectief Duurzame Daken’ opgericht. Het Collectief streeft naar een stad vol duurzame daken, waarbij de kwaliteit van de leefomgeving toeneemt. De daken bieden een prachtig uitzicht, zijn ideale locaties voor moestuinen en geschikt als recreatief dak. Daarnaast kunnen de daken gebruikt worden om zonne-energie op te wekken, waarmee een forse bijdrage geleverd wordt aan het behalen van de energiedoelstellingen.

Het afgelopen jaar is het Collectief aan de slag gegaan om te kijken of ze concrete pilots konden realiseren in de stad. De focus lag op het creëren van naamsbekendheid en het verzamelen van potentiële projecten. Op basis van een scan en het Congrestival040 hebben ze kansen en mogelijke locaties voor duurzame daken opgehaald uit de stad.

Tussentijdse resultaten. Een mooi resultaat is een gezamenlijk advies dat het Collectief Duurzame Daken heeft gegeven aan een vereniging van eigenaren (VVE). Samen met deze particulieren is nagedacht over de ambitie om hun gebouwen te verduurzamen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een offerte voor een gecombineerd groen en energie dak, dat in de toekomst opgewaardeerd kan worden naar een daktuin. De gemeente heeft subsidie toegekend (‘stimulering afkoppelen hemelwaterafvoer’) voor de realisatie. De VVE was enthousiast over de bijdrage die het Collectief heeft geleverd. Daarnaast is de samenwerking tussen Woonbedrijf en de gemeente Eindhoven op dit onderwerp geïntensiveerd. Samen is gekeken naar de werkprocessen en kansen om duurzame daken te realiseren bij nieuwbouw en renovatie. Woonbedrijf heeft bijvoorbeeld in de wijk Geestenberg een aantal groene voorbeelddaken gerealiseerd op garageboxen en nodigt de bewoners uit om ook de bergingsdaken te vergroenen.

Zelfstandig verder. Tot dusver was de gemeente de trekker van het Collectief. De komende tijd zullen zij zelfstandig verder gaan, waarbij naar een efficiënte en effectieve organisatievorm van private partijen en kennispartners wordt gezocht. Het Collectief gaat zich richten op de voorfase in de realisatie van duurzame daken: inspiratie bieden, goede voorbeelden laten zien en drempels verlagen om over te gaan tot concrete offertes.

Zelfstandig verder. Tot dusver was de gemeente de trekker van het Collectief. De komende tijd zullen zij zelfstandig verder gaan, waarbij naar een efficiënte en effectieve organisatievorm van private partijen en kennispartners wordt gezocht. Het Collectief gaat zich richten op de voorfase in de realisatie van duurzame daken: inspiratie bieden, goede voorbeelden laten zien en drempels verlagen om over te gaan tot concrete offertes.

DUURZAME PLANNEN COLLECTIEF PARTNER ZND NEDICOM

Het kantoor aan de Hurksestraat is al jaren een blikvanger op industrieterrein de Hurk, maar zal het komende jaar een ware transformatie ondergaan. Momenteel wordt het dak van het magazijn voorzien van 180 zonnepanelen die geplaatst worden op nieuwe witte dakbedekking. Ook op het hellende kantoordak zal in 2018 zonne-energie worden aangebracht. De gevel zal spectaculair worden veranderd. Langs de welbekende waterval komt een groene gevel en de zilverkleurige aluminium golvende gevelelementen worden vernieuwd. Als extra blikvanger komt er een toren
van 20 meter hoog waarop een windturbine wordt geplaatst.

OPVANG EN GEBRUIK VAN REGENWATER

Teveel verharding in de stad zorgt voor problemen tijdens hoosbuien. Het regenwater kan niet snel genoeg worden afgevoerd en zorgt voor steeds meer overlast. Maar er is een uitstekend alternatief, want in plaats van regenwater af te voeren, kunt u het prima opvangen en gebruiken. Voor toiletspoeling, wasmachine, schoonmaak en besproeiing van de groenvoorzieningen op uw dak.

Met het dak van uw pand kunt u het regenwater opvangen, waarna het opgeslagen wordt in een ondergrondse tank en op het dak zelf. Een pomp zorgt vervolgens voor het transport naar uw tappunten.

Zo’n regenwatersysteem heeft alleen maar voordelen: u heeft geen last meer van regenwater, maar u heeft er juist gemak van. En u maakt uw pand duurzamer en waardevoller.

Regenwater is zacht, schoon en gratis. Het is de bron van al het leven in de stad. Maak er dankbaar gebruik van.

Op deze pagina treft u actuele projecten aan die laten zien hoe het Collecrtief Duurzame daken voor (grootschalige) oplossingen kan bieden voor bedrijven en instellingen. Want juist ook u kunt meedoen om klimaatproof te worden met uw organisatie!
MEER WETEN? Neem eens contact met ons op en zie wat voor mogelijkheden uw organisatie heeft!

Teveel verharding in de stad zorgt voor problemen tijdens hoosbuien. Het regenwater kan niet snel genoeg worden afgevoerd en zorgt voor steeds meer overlast. Maar er is een uitstekend alternatief, want in plaats van regenwater af te voeren, kunt u het prima opvangen en gebruiken. Voor toiletspoeling, wasmachine, schoonmaak en besproeiing van de groenvoorzieningen op uw dak.

Met het dak van uw pand kunt u het regenwater opvangen, waarna het opgeslagen wordt in een ondergrondse tank en op het dak zelf. Een pomp zorgt vervolgens voor het transport naar uw tappunten.

Zo’n regenwatersysteem heeft alleen maar voordelen: u heeft geen last meer van regenwater, maar u heeft er juist gemak van. En u maakt uw pand duurzamer en waardevoller.

Regenwater is zacht, schoon en gratis. Het is de bron van al het leven in de stad. Maak er dankbaar gebruik van.

Op deze pagina treft u actuele projecten aan die laten zien hoe het Collecrtief Duurzame daken voor (grootschalige) oplossingen kan bieden voor bedrijven en instellingen. Want juist ook u kunt meedoen om klimaatproof te worden met uw organisatie!
MEER WETEN? Neem eens contact met ons op en zie wat voor mogelijkheden uw organisatie heeft!

PROJECT WATERSCHAP ZUIDERZEELAND

Het hoofdkantoor van het Waterschap Zuiderzeeland in Lelystad is volledig verduurzaamd met een focus op circulair materiaalgebruik, gezond werken, duurzame energie en duurzaam watergebruik. Het Waterschap is daarvoor beloond met de Gouden Kikker Award als meest duurzame project van 2017. Naast waterbesparende maatregelen is er een groot regenwatersysteem aangelegd. Het dak van ca. 1500m² levert maar liefst 700.000 liter regenwater per jaar op en dat wordt gebruikt om de toiletten te spoelen. Het Waterschap bespaart daarmee op de kosten van regenwater én voorkomt onnodige afvoer van regenwater. Van last tot lust dus.

REKENTOOL GROENE/WATERDAKEN EINDHOVEN

De gemeente Eindhoven stimuleert vergroenen. Hoe groener de ontwikkeling is met bijvoorbeeld een groen dak en weinig verharding, des te kleiner is de gevraagde waterbergingsopgave. Om de minimale waterbergingsopgave op privaat terrein te berekenen is er een rekentool ontwikkeld. Bereken deze hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Name *