Gemeenlandshuis Amsterdam

Energiedaken
Gemeenlandshuis Amsterdam

Project gemeenlandshuis Amsterdam

In 2008 werd het Gemeenlandshuis aan de Diemerzeedijk overgedragen aan Verendiging Hendrick de Keyser, nadat het bijna 275 jaar het statige onderkomen was het geweest van het ‘Hoogheemraadschap van den Zeeburg en Diemerdijk’ en haar rechtsopvolgers. Dit waterschap beheerde de dijk van de Zuiderzee tussen Amsterdam en Muiden. Een cascorestauratie lag in het verschiet, toen de Vereniging van het Gemeenlandshuis voor een symbolische euro verwierf. Funderingsproblemen vormden een bedreiging voor het 18de-eeuwse gebouw. Nadat de bijgebouwen (stal en koetshuis) waren gerestaureerd, is begonnen met het hoofdhuis.

Collectief Duurzame Daken

De aannemer is in de zomer van 2013 voortvarend aan de slag gegaan met het onderheien van het gebouw dat onzichtbaar op een betonplaat komt te rusten. Bij deze werkzaamheden zijn interessante vondsten gedaan: een gemetselde waterput en een secreetkuil die in het 18e-eeuwse bestek vermeld worden, bleken er nog te liggen. De restauratie vormt een interessant pilotproject voor de Vereniging. Zijn al hun restauraties ‘duurzaam’, hier wordt een stap verder gezet. Zonder het monument aan te tasten (geen dubbel glas of zware isolatietechniek) wordt met de meest moderne technieken, zoals warmtewisseling, gestreefd naar een energieneutraal gebouw. De casco- en funderingswerkzaamheden die noodzakelijk zijn, worden aangegrepen te realiseren.

De waterkelder is omgebouwd tot warmtebuffer. De geboorde heipalen bevatten bodemlussen. Op de begane grond werd een vloerverwarming onder de nieuwe plavuizen gelegd en de radiatoren zijn vervangen door moderne convectoren. De energie die nodig is voor de verwarming en het elektraverbruik, wordt gewonnen met een Energiedak-Plus, thermisch en PV strak op elkaar gelegd en onzichtbaar aangebracht.