Prorail verkeersleidingspost Utrecht

Energiedaken
Prorail verkeersleidingspost Utrecht

Prorail verkeersleidingspost Utrecht

Een aanzienlijk deel van de koeling van het gebouw en de systemen daarin zal geleverd worden door een groot Energiedak-Plus, dat op het hoofdgebouw is gerealiseerd. Overtollige warmte uit het gebouw wordt door het leidingensysteem gevoerd en uitgestraald naar de koude buitenomgeving. Op de duurzame kunstof dakbedekking (FPO) wordt een 42 KW toplaag van PV-laminaat aangebracht waarmee ook nog een deel vand e eigen eleketriciteitsbehoefte wordt opgewekt. 

In de winter kan ook sneeuw eenvoudig van het dak worden weggesmolten, wat een extra gunstig effect zal hebben op de stroomopbrengst.