Vitrinedak Werffstraat

Vitrinedaken
Vitrinedak Werffstraat

Vitrinedak voor een buurthuis

Het buurthuis aan de Van der Werffstraat 14 heeft een hoofdgang in een haakvorm met daaraan diverse lokalen, die een hoger plafond hebben dan de hoofdgang. De platte daken van deze hogere dakvlakken zijn constructief geschikt voor diverse toepassingen qua energie, water en groen. Het CDD stelt een diversiteit aan toepassingen voor voor deze daken, waarmee het pand volledig gasloos en energieneutraal wordt. Op het lagere dakdeel kan dan een pad worden aangelegd met een trapopgang vanaf maaiveldniveau, voor de vitrinefunctie. Zodoende kunnen bezoekers uitleg krijgen over de diverse toepassingen op de daken.

Collectief Duurzame Daken

Op dakvlak 1.2 tonen we de winning van diverse vormen van energie, zowel zelfstandig als gecombineerd met zonnewarmte, gekoppeld aan een warmtepomp. Op het andere dakvlak laten we de combinatie zien van PVpanelen op een groendak. Daarnaast wordt groen toegepast als verticale tuin tegen de gevel en tot slot wordt het regenwater gebruikt om de toiletten mee te kunnen spoelen en voor bewatering groenvoorziening. Het surplus wordt ge.nfiltreerd, waarmee het gebouw afgekoppeld wordt van het hemelwaterriool.

Deze aanpak zorgt voor een zeer lage energie- en drinkwaterrekening, waardoor de investering al binnen 12,3 jaar is terugverdiend. De grote winst is de bijdrage aan de duurzaamheidsopgaven: 100% reductie gasverbruik 63% eigen opwek elektraverbruik 70% reductie drinkwaterverbruik 100% afkoppeling van riool fijnstof afvangen - 69600g CO2-besparing - 17,5 ton/jaar Reductie hittestress tot 4 graden Celcius. Een beleefbaar groene leefomgeving die bijdraagt aan toename biodiversiteit.